Home » Voorwaarden Jouwvoetbalreis

ALGEMENE VOORWAARDEN JOUWVOETBALREIS.NL

Algemene Voorwaarden Jouwvoetbalreis.nl

 

Jouwvoetbalreis.nl vof

Vossenzoom 59

2643KL Pijnacker

Tel: 0638367742

E-mail: info@jouwvoetbalreis.nl

KvK: 69045992

BTW-nummer: 857704400B01

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voetbalreizen die worden aangeboden door Jouwvoetbalreis.nl. Er geldt alleen een uitzondering op een overeenkomst als dit schriftelijk is vastgelegd tussen Jouwvoetbalreis.nl en de reiziger.

 

 1. Voorwaarden bijgevoegd door de reiziger zullen niet worden geaccepteerd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen tussen Jouwvoetbalreis.nl en de reiziger.

 

 1. Indien er bepalingen van de algemene voorwaarden of andere overeenkomsten tussen Jouwvoetbalreis.nl en de reiziger in strijd mochten zijn met de wetsbepalingen of rechtsvoorschriften zullen deze komen te vervallen en worden vervangen door nieuw te bepalen rechtelijke en toepasselijke voorwaarde bepaald door Jouwvoetbalreis.nl

 

 1. De reiziger dient alle overeengekomen afspraken hoofdelijk na te komen met Jouwvoetbalreis.nl, hetzelfde geldt voor Jouwvoetbalreis.nl ten opzichte van de reiziger.

 

 1. Bij een verplaatsing van de wedstrijd regelt Jouwvoetbalreis.nl altijd het omzetten van de vlucht en de eventuele extra hotel overnachting(en). Wij proberen om uw hotel te handhaven maar zijn hierin afhankelijk van de beschikbaarheid van het hotel. Voordat we uw reisschema aanpassen nemen we altijd eerst contact met u op om u eerst te informeren over alle mogelijkheden en de eventuele extra kosten.

 

 

 1. Overeenkomsten tussen Jouwvoetbalreis.nl en de reiziger kunnen niet gewijzigd worden, mits er in de offerte is opgenomen dat de reiziger binnen een vastgestelde periode mag afzien van de aankoop. Daarnaast dienen eventuele wijzigingen goedgekeurd te worden door Jouwvoetbalreis.nl of rechtelijke instanties.

 

 1. Jouwvoetbalreis.nl werkt samen met het betalingssysteem van Certo Escrow, dit is een derde partij die waakt over het betaalde bedrag van de reiziger. Betalingen van een overeenkomst van de voetbalreis dienen eerst overgemaakt te worden naar Certo Escrow. Meer informatie kunt u terug vinden op www.Jouwvoetbalreis.nl of www.certo-escrow.com

 

 1. Jouwvoetbalreis.nl is aangesloten bij Thuiswinkel.org en STO-reisgarantie. Alle voorwaarden die door hen geleverd worden zijn van toepassing op onze voetbalreizen en dienen geaccepteerd te worden door de reiziger. De voorwaarden zijn terug te lezen op de website www.jouwvoetbalreis.nl onder het kopje Jouwvoetbalreis.

 

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 

 1. De prijzen op Jouwvoetbalreis.nl zijn indicaties gebaseerd op de huidige ontwikkelingen. Prijzen kunnen voor de gesloten overeenkomst worden gewijzigd.

 

 1. De uiteindelijke overeenkomst is pas definitief als het volledige boekingsbedrag door de reiziger is voltooid aan het betalingssysteem van Certo Escrow.

 

 1. Alle vermelde data, prijzen en wedstrijden op de website zijn onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen kunnen worden aangepast door Jouwvoetbalreis.nl.

 

4.De offerte die verstuurd wordt naar de reiziger heeft een geldigheidsduur, deze dient door Jouwvoetbalreis.nl vermeld te worden op de bijgeleverde offerte. Na het verlopen van de vervaldatum is automatisch de offerte verlopen, mits Jouwvoetbalreis.nl zijn goedkeuring verleend aan het verlengen van de geldigheidsduur van de offerte.

 

 1. Jouwvoetbalreis.nl biedt op de volgende 3 manieren hun wedstrijdtickets aan:
 2. De reiziger ontvangt een e-ticket via email. Deze tickets dienen door de reiziger te worden geprint voordat de reiziger op reis gaat.
 3. De tickets worden bij het hotel voor de reiziger klaargelegd. De tickets worden uiterlijk om 11.00 uur op de wedstrijddag afgeleverd of vaak al eerder. Als de reiziger incheckt worden de tickets meestal al direct overhandigd. Deze bezorgmethode werkt uitstekend, Jouwvoetbalreis.nl is niet verantwoordelijk als de tickets niet worden geleverd.
 4. De tickets zijn af te halen bij de ticketoffice van de voetbalclub. Voordat de reiziger op reis gaat krijg de reiziger een voucher mee die de reiziger bij de ticketoffice dient in te wisselen. Bij de voucher stuurt Jouwvoetbalreis.nl de reiziger altijd alle benodigde informatie mee over het omwisselen.    

Het is verschillend per voetbalclub en hotel hoe de reiziger de voetbaltickets ontvangt.

 

 1. Na akkoord van de offerte en de betaling door de reiziger kan de reis niet meer worden geannuleerd. In Artikel 4 staat beschreven wanneer een reis toch wel geannuleerd kan worden.

 

 1. Als de reiziger een gecombineerde reis heeft geboekt bestaat er de kans dat een wedstrijddata en of tijdstip verplaatst wordt, mocht dit het geval zijn krijgt de reiziger het bedrag terug van de wedstrijd waarbij de reiziger niet meer bij aanwezig kon zijn.

 

 1. Indien voetbalreizen door Jouwvoetbalreis.nl worden doorgestuurd naar de partner website Voetbaltravel.nl gelden op deze voetbalreizen de voorwaarden van Voetbaltravel.nl

 

 1. Jouwvoetbalreis is aangesloten bij STO-reisgarantie. Alle pakketvoetbalreizen en losse tickets vallen onder deze STO garantie.

 

Artikel 3: Betaling van de overeenkomst.

 

 1. Nadat de reiziger heeft ingestemd met de offerte krijgt de reiziger een link naar de betalingsomgeving van Jouwvoetbalreis.nl en naar het betaalsysteem van Certo Escrow.

 

 1. De betaling wordt op de volgende wijze worden over gemaakt, namelijk:

 

 1. De betaling wordt overgemaakt naar Certo Escrow, dit is een derde partij die waakt over het reisbedrag van de reiziger. Zodra de reis is voldaan maakt Certo Escrow het bedrag over aan Jouwvoetbalreis.nl

 

 1. De voorwaarden van Certo Escrow kunt u terugvinden op www.certo-escrow.com of op onze website: Jouwvoetbalreis.nl

 

 1. Indien Jouwvoetbalreis.nl geen voetbalkaartjes, hotelovernachtingen en vliegtickets meer kan inkopen kan de reis geannuleerd worden door Jouwvoetbalreis.nl. Binnen vijf werkdagen wordt het geld teruggestort op de rekening van de reiziger. Jouwvoetbalreis.nl zal altijd alles in het werk stellen om de reis door te kunnen laten gaan.

 

 1. Als het bedrag van de overeenkomst na vijf werkdagen nog niet is gestort op het rekeningnummer van betaalsysteem Certo Escrow wordt de overeenkomst tussen Jouwvoetbalreis.nl en de reiziger ontbonden.

 

 1. Jouwvoetbalreis.nl is aangesloten bij STO-reisgarantie. Indien er sprake is van een faillissement of surseance van betaling van de reissom van de reiziger dan wordt dit vrijgegeven aan Stichting Take Over (STO). De STO zorgt dan voor de financiële afwikkeling met de reiziger.

 

 

Artikel 4. Annulering.

 

1.Wij raden je daarom altijd aan om je reis met een kortlopende-annuleringsverzekering af te sluiten. Met een kortlopende annuleringsverzekering heeft de reiziger in bijzondere gevallen (ongeval, ziekte, sterfgeval etc.) de mogelijkheid om de voetbalreis te annuleren. Daarnaast is het ook zeker aan te raden om een kortlopende reisverzekering af te sluiten. Bij een kortlopende reisverzekering ben je ook verzekerd voor ongevallen, rechtsbijstand, diefstal en geneeskundige kosten. Let op: in veel gevallen hebben mensen zelf al een reis-annuleringsverzekering.

 

Artikel 5. Wangedrag.

 

 1. Jouwvoetbalreis.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door wangedrag zoals: agressie en dronkenschap, veroorzaakt door de reiziger. Als de reiziger wordt geweigerd of verwijderd uit het vliegtuig, hotel en/of stadion als gevolg van wangedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel, stewards of crew is dat voor eigen rekening van de reiziger. Jouwvoetbalreis.nl verleent in deze gevallen geen restitutie aan de reiziger.

 

Artikel 6. Overmacht wedstrijdcondities.

 

1.Jouwvoetbalreis.nl maakt gebruik van reizen per vliegtuig. Voor vertragingen, stakingen, ingelaste tussenlandingen, vluchtwijzigingen van een vlucht en de gevolgen die hiertoe leiden zoals schade en/of andere nadelige gevolgen kan Jouwvoetbalreis.nl niet aansprakelijk worden gesteld. Voor annuleringen van vluchten als gevolg van terroristische aanslagen, weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen, faillissementen van luchtvaartmaatschappijen of andere onvoorziene omstandigheden is Jouwvoetbalreis.nl niet aansprakelijk.

 

 1. Jouwvoetbalreis.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door wangedrag zoals: agressie en dronkenschap, veroorzaakt door de reiziger. Als de reiziger wordt geweigerd of verwijderd uit het vliegtuig, hotel en/of stadion als gevolg van wangedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel, stewards of crew is dat voor eigen rekening van de reiziger. Jouwvoetbalreis.nl verleent in deze gevallen geen restitutie aan de reiziger.

 

 1. Jouwvoetbalreis.nl levert de reisbescheiden aan de reiziger uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de reis. Dit geldt niet voor de wedstrijdtickets, zie artikel 2.5

 

 1. De reiziger dient zijn reisbescheiden nauwkeurig te controleren na ontvangst. Jouwvoetbalreis.nl is niet aansprakelijk voor eventuele fouten op de reisbescheiden. Indien er wijzigingen moeten worden toegepast zijn deze eventuele extra kosten voor rekening van de reiziger.

 

 1. De reiziger dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart.

 

 1. De reiziger dient zelf te controleren of de wedstrijd inderdaad op de datum en het tijdstip begint zoals aangegeven door Jouwvoetbalreis.nl. Onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens dient de reiziger te melden aan Jouwvoetbalreis.nl. Het wijzigen van speeldata en/of aanvangstijdstip is geen geldige reden van annulering.

 

 1. Jouwvoetbalreis.nl is gerechtigd de overeenkomst met de reiziger zonder tussenkomst van een rechter te ontbinden, overigens zonder dat Jouwvoetbalreis.nl daarmee tot enige schadevergoeding jegens de reiziger gehouden is, indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen zoals dreiging van oorlog, (werk)stakingen, sabotage, afgelasting of verplaatsing van de speeldatum, uitsluitingen, storingen, verkeersproblematiek, bijzondere weersomstandigheden, een gebrek aan transportmiddelen, tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst door een of meer derden die uitvoering geven aan de geboekte reis, straf toekenning door een nationale voetbalbond, namelijk de UEFA of de FIFA waardoor de wedstrijd gespeeld zal worden zonder publiek of andere wedstrijdcondities, welke condities nakoming van de overeenkomst op dermate wijzen verzwaren of bemoeilijken, dat deze in redelijkheid niet meer van Jouwvoetbalreis.nl kan worden verwacht dat zij verdere uitvoering geeft aan de overeenkomst tussen de reiziger en Jouwvoetbalreis.nl. 2.  In het geval dat Jouwvoetbalreis.nl de overeenkomst met de reiziger ontbindt op grond van lid 7 van dit artikel 6, vindt slechts restitutie van het reeds betaalde boekingsbedrag plaats voor zover Jouwvoetbalreis.nl de boeking kan annuleren en na aftrek van de verschuldigde annuleringkosten.

 

Artikel 7. Wedstrijdgarantie

 

 1. Alle bepalingen met betrekking van de wedstrijdgarantie kan de reiziger terugvinden op de pagina wedstrijdgarantie op de website: https://www.jouwvoetbalreis.nl/jouwvoetbalreis/wedstrijdgarantie